Разходка в геологията – гнайс

Предлагам ви малка разходка в геологията с Девин Дени – странстващ геолог.

В тази разходка Дени ни отвежда в каньон намиращ се близо до град Голдън, щата Колорадо. Това е една чудесна възможност да се запознаете с геологията отблизо, с цялото богатство, което Фронт рейндж – подножието на Скалистите планини – предлага.

В подобни каньони, където минава река се намират различни вулканични и метаморфни скали от периода Докамбрий. На това място скалите са силно деформирани вследствие на силите довели до издигането на Скалистите планини. На мястото могат да се видят големи, стари, скални късове, които са спомен за магмата, която е текла в периода Докамбрий.

На места могат да се видят жили, които изглеждат сравнително непокътнати, което ни говори, че са по-млади. Но на други места се вижда,че са доста деформирани. Ясно се вижда, че върху тези вулканични метаморфни скали е оказано някакво въздействие, след като са заели мястото си.

Заедно можем да наблюдаваме това, което е станало със скалите. От начина, по който са оформени може да се определи начина, по който се е образувала тази долина.

Много от метаморфните скали, които могат да се открият в долината спадат към категорията гнайс. Това са силно деформирани скали, вследствие на топлината и налягането при процеса на тяхното оформяне.

Дани ни представя един чудесен образец за гнайс, върху който ясно се виждат пукнатини. От начина, по който са изрязани и тяхната посока могат да се научат разни неща за скалите. Гледайки тази деформация, се вижда, че скалата сякаш е била нагъната подобно на акордеон. От тук следва, че е била подложена на силно налягане, което я е изтласкало в дадената посока.

В заключение може да се каже, че това е един силно деформиран скален къс, напълно различен от това, което е бил в началото. Най-вероятно това е гранитен гнайс или диоритен гнайс – вулканична скала, създадена от горещата лава. След изстиването на лавата се е оформила скала. По-късно, при издигането на Скалистите планини, той е бил отново деформиран, което е довело до съвременния гнайс, такъв, какъвто го виждаме.

Към края Дени ни разкрива, че във някои от старите вулканични скали са били изтласкани някои сравнително млади скали. Това е станало благодарение на по-скорошна магма, която се е вмъкнала в пукнатини на старите камъни, след което е изстинала. Точно в тези по-нови и млади вулканични или гранитни скали, които са излезли на повърхността са се събрали много минерали и елементи, довели до появата на тежки метали, които са привличали вниманието на търсачите от поколения насам, а също и тези, които идват до реките в щата Колорадо, а именно златото.

Надявам се, че разходката в геологията ви е харесала и обогатила вашите знания за гнайса – най-стария камък на света и неговото оформяне.

Ако искате да научите повече неща за гнайса и откъде в България може да се закупи, прочетете и други статии от нашия сайт или разгледайте продуктите, които предлагаме.