Projekte

Restaurant Hotel Tales

проект с гнайс от Валмарг стоун

Облицовки с гнайс на комплекс Приказките

Denkmal der Jungfrau Maria in Haskovo

Паметника на Богоодица гр. Хасково с Ивайловградски гнайс

Hotels in Bansko

Хотели в Банско с облицовъчни камъни от Валмарг стоун

Private Residence Camping Oasis

фасада с облицовъчне камък от Ивайловград

Andere Projekte

облицовки с гнайс от Валмарг стоун