Неоформен камък

Кога да изберем неоформен камък – гнайс изрезка

Удобството на изрезките от гнайс е възможността за нареждането им при облицовка или в мозаечни повърхности. Така можете да облицовате или части от стени, или цели стени. Гнайсовите изрезки от Валмарг Стоун притежават цялата красота на гнайса, така че си струва да планирате облицовка на стена, част от стена, колона, а ако можете да отделите […]