Ивайловград и региона

Естествени скални строителни материали

Естествените скални материали, използвани в строителството, се подразделят на следните три групи: магмени, които включват дълбочинни и повърхностни материали: тук спадат гранитът, базалтът и др. утаечни или седиментни, които се образуват вторично, след разрушаване (изветряне, утаяване) на магмени скали или под въздействието на организми, какъвто е варовикът; метаморфни или изменени, при които структурата на материалите […]

За Ивайловград и региона

Град Ивайловград е културен и административен център на Община Ивайловград, разположена по средното течение на р. Арда в Източните Родопи с територия от 820 кв. км. Този регион е един от най-екологично чистите в страната, тъй като няма големи промишлени обекти, замърсяващи околната среда.       Релефът е предимно хълмист, като средната надморската височина […]