Лепене и фугиране на естествени камъни

Ако сте избрали да направите настилка от естествен камък, най-добре е тя да бъде от гнайс. Камъните от Ивайловград са с най-добро качество. Така и крайният резултат ще бъде най-устойчив и красив. Стандартните продукти и технологии за полагане обаче не са подходящи за работа с естествен камък.

фугиране на естествени камъни

 

Методи за полагане на гнайс

  • Механично закрепване на плочите;
  • Залепване на тънък, среден и дебел слой.

Методът на полагане се определя в зависимост от големината, формата на камъка, а също и от височината на залепването му. Възможна е и комбинация между двата метода.

Структура на камъка
Много от естествените камъни нямат хомогенна структура. Възможно е да има пукнатини и шупли. Разтворът от лепило има важно значение за количеството влага, което ще бъде поето от минералите. Използването на гнайс е за предпочитане, защото камъните от Ивайловград са без пукнатини или шупли, които да създават подобни проблеми при лепенето.

Различна дебелина на плочите
Невинаги има възможност плочите да са с еднаква дебелина. За да е сигурно залепването, нужни са лепила с по-специални качества. Дебелината на пласта лепило може да варира, но не трябва да се променят силата на залепване и еластичността.

Други възможни проблеми

Ако камъкът прозира
Ако цветът е много светъл, възможно е камъкът леко да прозират. Ако подобни плочи се лепят с обикновено лепило, вероятно ще се получат петна откъм лицевата страна на камъните. Това не е проблем обаче за камъните от Ивайловград, защото те са достатъчно плътни и не прозират.

Оцветяване и драскотини
Естествените камъни могат да бъдат оцветени или издраскани по време на работа.

Ефлоресценция
Това явление е движение на разтворен калциев карбонат към повърхността на камъка, а това се изразява в появата на пудра. На това явление обаче най-податливи са варовиковите камъни. Предимството при Иваловградския гнайс е, че не се среща ефлоресценция.
За получаване на здраво и естетично покритие, най-добре е да използвате лепила и фуги, които са създадени специално за работа с естествен камък.

Възможни проблеми

  • Напукване на фугата

Единствено фуги с висока еластичност могат да поемат неизбежни движения, без да бъдат напукани.

  • Изменение в цвета

Изберете висококачествени фугиращи смеси, за да не избледнява с времето цветът и да не е толкова податлив на зацапвания.

  • Условия на експлоатация

При избор на фугиращата смес трябва да вземете предвид ширината на фугите, еластичността и други фактори.
Използвайте подбрани според конкретните условия фугиращи смеси.

Полагане на фугираща смес
Фугиращата смес трябва да бъде положена с гумена маламашка или с помощта на фугиращ шпахтел. Нанеся се открай докрай върху цялата площ, по която е нареден гнайсът, докато бъдат запълнени всички фуги. Най-добре е да работите с диагонални движения – така ще постигнете красива равна повърхност и ще избегнете преразхода на фугиращия продукт. Уверете се дали фугиращият материал е успял да проникне в дълбочина във фугите, защото само така ще се избегне изронване или напукване.

За пълно изсъхване на фугите са неодходими поне 24 часа. Температурата трябва да бъде между 5° С и 25° С. След изтичането на това време трябва да може вече да използвате настилката от ивайловградски гнайс без никакви проблеми.

Особеност при голямо натоварване
Ако площите, покрити с естествен камък, ще бъдат подложени на голямо натоварване, се оставят разширителни фуги, за да могат те да поемат термичните разширения и натоварването с еластичността си.