Лицензи

Сертификат за изпитване на естествени скални материали от ивайловградски гнайс

Предлаганите от Валмарг плочи от естествен каменен материал (гнайс) са с отлични характеристики по БДС 7717-75 на огнеустойчивост, влагоустойчивост, студоустойчивост, шумоизолация, топлоизолация, якост и устойчивост на химични въздействия.

Сертификат гнайс

Сертификатът удостоверява, че гнайсовите плочи имат интересен и привлекателен вид (бежови, сиви) и успешно могат да се използват за настилки на тротоари, площади, алеи, облицовки на ниски декоративни сгради, огради и други архитектурно-строителни елементи и детайли.

Размерите на плочите са съгласно БДС 7717-75 и според желанието на клиента.