Пътека от камъни на циментова основа

Дворът не е изцяло оформен без пътеки. Важно е те да са солидни, за да се минава по тях лесно и при проливен дъжд, а и след него. За да се получат здрави основи на пътеките, трябва да се използва циментова основа. А за да е красив видът на пътеката, върху циментовата основа трябва да се положи настилка от естествен камък.

Пътека от естествен камък

Преценете необходимата ширина и дължина на пътеката

За да е удобна, пътеката трябва да е достатъчно широка. Измерете и дължината. Това е важно, за да набавите достатъчно материали, цимент и камъни за настилка.

Ширина между 60 и 80 см е достатъчна за пътеки за преминаване през двора. Ако искате да подчертаете главната пътека, направете я по-широка, например около 1 метър.

 

Пътеката трябва да има известен наклон

Необходимо е да се осигури възможност за оттичане на водата при дъжд. Това се постига с наклон. Наклонът трябва да е достатъчен, за да се постига оттичане, и да не е твърде голям, за да не стане неудобно да се преминава по пътеката. При по-голям наклон е удобно изграждането на стъпала в участъците, където пътеката е стръмна.

 

здрави основи на пътеките

 

Изградете напречни канали с решетка, които да поемат оттичащата се вода

Трябва да се осигури място за събиране на оттичащата се по наклона вода. Такова място е напречният канал, който поема водата, а за да не се създаде риск от стъпване вътре в него, каналът трябва да се покрие с решетка. Преценете колко канали да изградите, за да се поема водата и да не остава количество, което да залива пътеката. Особено неприятно е при минусови температури, когато събраната вода замръзва.

 

Бетонната настилка на пътеката

Бетонната настилка е първият слой, който се полага в изкоп. Достатъчен е плитък изкоп – около 20–30 см, а при глинести почви той трябва да е малко по-дълбок. Може да се използва бетонобъркачка за приготвянето на бетонния разтвор на място, или да се купи готов разтвор. Достатъчно е бетонният слой да е с дебелина 7,5 см.

По-лесно е да купите бетонни тротоарни плочи, които да наредите като бетонен слой, а върху тях да положите плочите от естествен камък.

Трябва да се предвидят и деформационни фуги, които се изграждат през 2 метра. Те са необходими за да поемат термичното разширение на бетона и помагат за предотвратяване на напукването на бетонния слой. Тези фуги винаги трябва да са перпендикулярни на канта на пътеката.

Пътека от камъни на циментова основа

 

Пресмятане на необходимия материал

За да се пресметне какво количество бетонов разтвор ще бъде необходим, се използва следната формула: за 10 квадратни метра с дебелина 15 см необходимият бетонов разтвор е 1,5 кубични метра. Ако дебелината на бетона ще е 7,5 см, разходът ще е 0,75 кубични метра.

 

Участъкът около къщата

Около къщата е важно да се изгради настилка с плътна бетонна основа. Тази настилка трябва да има достатъчно голям наклон, за да се оттича водата при дъжд, а нивото на настилката трябва да бъде около 30 см под горния край на подземната хидроизолация или на цокъла на къщата.

Между настилката и основите на къщата трябва да се изгради деформационна фуга. Тази фуга трябва да се запълни с водонепропусклив и еластичен материал. Материалът може да е на силиконова основа или на битумна основа.

 

камъни за настилка.

 

Настилката от естествени каменни плочи

Естественият камък е издръжлив на атмосферните условия, изглежда привлекателно и се предпочита за облицовки и настилки. От естествените материали най-добрият избор е гнайс от Ивайловград.

Вариантите на гнайсовия материал за настилки са полигонални плочи гнайс с естествена форма. Те са подходящи, когато се полагат върху пясъчна основа и между тях има тревна фуга. Ако ги изберете за полагане върху бетонна основа, тя ще се вижда между плочите. Трябва да прецените дали този вариант ви харесва.

 

полигонални плочи гнай

 

Върху бетонна основа за предпочитане е рязан камък гнайс. Тези плочи са с няколко варианта на ширина – 10, 15, 20, 25 и 30 см, с два варианта на дебелина – между 1,5 и 2,5 см или между 2,5 и 4,5 см, а дължината им е свободна. Рязаните плочи се подреждат лесно и ще закрият изцяло бетонната основа. Може да се използват и павета от гнайс, които са с по-голяма дебелина и с грапавата си повърхност са подходящи за настилки.

 

е рязан камък гнайс

 

Планирането на пътеките и ориентировъчното изчисляване на необходимите материали са важни, за да не се наложи прекъсване в процеса на работата. Готовите пътеки на бетонна основа, покрити с гнайс от Валмарг Стоун, в златистобежово или сребристосиво, са привлекателни и си струват усилията по изграждането им.