Камъкът, който съхранил римските пътища до днес

Знаете ли кои са най-дълго използваните съоръжения, построени от Римската империя?

Това са каменните римски пътища, изграждани на територията на цялата империя, за да улесняват комуникациите, търговията и военните действия.

Именно римляните са прокарали пътищата в цяла Европа, Северна Африка и Близкия Изток. Техните пътища били изграждани с редени естествени камъни и са се издигали над околния терен.

В тази статия ще разберем, защо римските пътища са били така издръжливи, нещо с което не могат да се похвалят нашите съвременни пътища.

Гнайсът в  римските пътища

Какво е уникалното в строителната технология на римските пътища?

  • Римляните изкопавали основа на пътя дълбока около 1,30 м.
  • Основата запълвали с 4 слоя настилки от различни камъни.
  • Най-долният слой бил изграждан с големи необработени каменни блокове. Той изпълнявал дренажна функция.
  • Следващият слой, който постепенно изравнявал пътя, е бил от по-плоски и малки по размер камъни, споявани с варовиков разтвор.
  • Следвал слой от пясък и чакъл, споени с римски бетон, който имал изравнителна функция.
  • Четвъртият – най-горен слой – бил изграден от плоски камъни с дебелина около 15 см.
  • В напречен разрез някои римски пътища достигали до 240 см. дебелина.
  • Средата на римския път била по-висока от периферията и така водата се е оттичала в изградените от страни канафки, което съхранявало пътищата.

Различия на пътната архитектура в различните региони

Римляните са съобразявали пътната архитектура с релефа и природните дадености на съответния регион. Прави впечатление, че построените пътища в Родопите и Стара планина са с различна архитектура. Използваните естествени камъни са в зависимост от близостта на съответните находища.

Гнайсът в изграждането на римските пътища

камъкът за зидария

Римляните са познавали и използвали залежите от гнайс в Източните Родопи. Този здрав естествен камък се е добивал в района на Ивайловград още от древните траки, които са го използвали за изграждането на техните светилища.

Най-често използван при изграждането на римските пътища на територията на България е камъкът за зидария, предлаган и днес от Валмарг стоун.

Този камък е с дебелина от 18 до 20 см. и размери – 20 см ширина и 20 см. дължина. В наши дни гнайсът за зидария е изключително търсен и ценен за зидане на стени от натурални камъни.

Интерактивна карта на римските пътища в България

На тази карта в Гугъл мапс може да разгледате местонахождението на някои римски пътища в България.

римски пътища в България