За Ивайловград и региона

Ивайловград - добив на гнайс в Източните РодопиГрад Ивайловград е културен и административен център на Община Ивайловград, разположена по средното течение на р. Арда в Източните Родопи с територия от 820 кв. км. Този регион е един от най-екологично чистите в страната, тъй като няма големи промишлени обекти, замърсяващи околната среда.

 

 

 

Язовир ИвайловградРелефът е предимно хълмист, като средната надморската височина не надвишава 700 метра. Близостта до южната ни съседка Гърция обуславя топлия преходно-средиземноморски климат. В този регион са едни от най-добрите почвени и климатични условия за развитие на земеделието и в частност на лозарството. Не случайно Ивайловград се слави с хубавите вина, известни в цял свят.

 

 

 

На това видео може да видите кадри от природните и историческите забeлежителности на Ивайловградския регион, както и да се запознаете със съвременните аспекти на неговото развитие.

Ивайловград се намира в един изключително красив и девствен край, запазил първите сведения от древността, датиращи от ІХ-Х в. Съхранените и до днес редица исторически паметници са с важно национално значение.

Вила Армира - камнното чудо на древносттаЕдна от тези забележителности е прочутата римска вила Армира. Тя е открита случайно при строителството на язовир в близост до Ивайловград. Популярна е с това, че е най-богатия частен дворец, запазен в нашите земи от римската епоха. Била е собственост на голям тракийски аристократ и се е простирала на площ над 2 декара. Характерно за архитектурното оформление на целия комплекс е, че всички стени, колони, басейни и подове са били облицовани с добиван в околността мрамор и гнайс. Към самата вила са били създадени през II век ателиета за художествена обработка на добивания в региона камък, където са работели майстори от най-добрите за времето си скулптурни школи в света. Така изработените облицовки и пана покривали всичко от пода до тавана, с което придавали неповторим блясък и царско великолепие.

Облицовъчните камъни на вила АрмираСамите облицовки са изпълнени с най-сложни схеми, характерни за ранно римската епоха. Макар през IV век вила Армира да е била опожарена и разграбена, а по-късно разрушена от земетресение и днес внушителните й останки свидетелстват за величието на тази отминала епоха и архитектурния гений на древните майстори. 

 

 

 

Днес Ивайловград е един модерен и привлекателен център за предприемачество, търговия, туризъм и земеделие. Добивът на гнайсови плочи е една от най-успешните дейности в региона, осигуряваща препитание на голяма част от насeлението.

Добив на гнайс в Ивайловградския регионИвайловградският гнайс е прочут със своята здравина и качество, поради което е изключително популярен и търсен както в страната, така и в чужбина.