Естествени скални строителни материали

Естествените скални материали, използвани в строителството, се подразделят на следните три групи:

  • магмени, които включват дълбочинни и повърхностни материали: тук спадат гранитът, базалтът и др.
  • утаечни или седиментни, които се образуват вторично, след разрушаване (изветряне, утаяване) на магмени скали или под въздействието на организми, какъвто е варовикът;
  • метаморфни или изменени, при които структурата на материалите от предните два типа се видоизменя под въздействието на температура или налягане. Метаморфни скали са мраморът, кварцитите и гнайс.

Естествените скални материали

Добиване на естествени скални строителни материали

Добиването на естествените скални материали се извършва или чрез открит способ, в кариери, или чрез минния способ, който е подходящ за добиване на материали, намиращи се на по-голяма дълбочина. Дълбочинните магмени скали се добиват чрез взривяване, а полутвърдите и меките скални материали се добиват чрез рязане.

Обработване на естествените скални строителни материали

За обработването на материалите се използва:

  • обработване с чукове, или ударно обработване;
  • обработване чрез фрезоване и шлифоване, или абразивно обработване.

Видове изделия, получени след обработването

Изделията, получени след обработването на естествените скални строителни материали, включват следните видове:

Най- често използвани скални строителни материали

Гранит

Предимствата на гранита включват твърдост и устойчивост, издръжливост на ниски температури и водонепропускливост, както и разнообразни нюанси.

Мрамор

Мраморът е подходящ като декоративен материал, за облицоване и за мозайки.

Гнайс

Гнайсът е твърд и устойчив на ниски температури, с грапава повърхност, която не допуска хлъзгане, предлагащ разнообразни нюанси, подходящ както за настилки, така и за облицовки.

Черупчест варовик

Черупчестият варовик е с привлекателен вид поради черупчестата му структура, подходящ за облицовки.

Гнайс – широко използван в строителството

Гнайсът спада към метаморфните материали и се получава под въздействието на много високи температури и налягане. Това е един от най-старите видове камъни в света, който е изключително широко разпространен навсякъде.

Гнайсови залежи има в основите на еродирали планини или в ледникови образувания. Този материал е основният при терените с метаморфни скали. Той съперничи на гранита по твърдост и подобно на него може да бъде с различни нюанси. Но привлекателността на гнайса е по-голяма, тъй като в него се редуват светли и тъмни ивици.

Поради твърдостта си и привлекателния си вид гнайсът има много широка употреба в строителството. Освен за облицоване и декорация на вътрешни стени на сгради се използва за облицоване на декоративни кътове, водопади и фонтани, за надгробни плочи и за декорация на сгради. Твърдостта и красивата повърхност на гнайсовите материали са причините, поради които те се използват и за кухненски плотове.

Предимствата на Ивайловградския гнайс

Ивайловградският гнайс, предлаган от Валмарг Стоун, е известен както в България, така и в други страни. Той притежава изключителна твърдост и издръжливост. Освен това предлага и редица други ценни качества, изключително важни в строителството:

  • влагоустойчивост: с най-високата степен на влагоустойчивост, А1, дори и при многократни промени на влажността на средата;
  • огнеустойчивост: също с най-висока степен, А1, поради което спада към негоримите материали съгласно класификацията на ЕС;
  • студоустойчивост: даже и при многократно замразяване и размразяване;
  • шумо- и топлоизолационни качества;
  • устойчивост на химични разтвори, разграждащи и корозионни агенти.