Предимства на Ивайловградския гнайс

Известно е, че естествените камъни се характеризират с много голяма здравина и устойчивост на различни външни въздействия. Това е особено характерно за добиваните в дълбочина плочи, които не са така чупливи, не се ронят с времето и не изветряват както тези, които са добити от по-повърхностните слоеве.

Находищата на камък край Ивайловград са на голяма дълбочина, поради което добитият скален материал е много качествен.

Доказателство за това е следната таблица, която показват техническата характеристика на гнайса.

Показател Резултат от измерването Стандарт
Якост на натиск във въздушно сухо състояние 129,3 120 – 130
Якост на натиск във водонапито състояние 136,1 100 – 150
Коефициент на размекване 0,96 Не се изисква
Коефициент на порите 0,032 Не се изисква
Коефициент на мразоустойчивост 0,86 Над 0,8
Загуба на маса след 25 цикъла – средна стойност 0,004 Не се изисква
Външен вид на замразяваните проби Външния вид не се променя БДС – 11485-73:По визуална преценка на всеки 5 цикъла

Добиваният Ивайловградски гнайс  в находища в Източните Родопи е много здрав, с голяма термоустойчивост и отлични показатели на износване и издръжливост при резки температурни промени, което го прови много подходящ при поставяне на настилки и облицовки в градината.