Естествен камък за подпорна стена

Изграждането на подпорна стена има своите тънкости

Изграждането на подпорна стена от естествен камък е за предпочитане пред изграждането й с използване на други материали, тъй като тя се слива с околната среда като естествен елемент. Ентусиастите, които планират изграждането на такава стена, искат тя да е и привлекателна, и устойчива. За целта, освен подбора на естествени камъни, в съответствие с плановете ни и с решението на околния ландшафт, трябва да знаем и някои тънкости. Те са свързани както с използването на терена, така и с разполагането на камъните за постигане на максимална устойчивост.

Как да изберем подходящото място за подпорната стена

Преди да започнем да изграждаме стената, трябва да преценим добре терена. Понякога мястото, което искаме да укрепим, не е единственото място за изграждане на стената. Ако например искаме да укрепим участък на речен бряг, можем да построим стената на известно разстояние от брега. Така в много случаи може да се изгради по-къса стена, което води до пестене на труд и материали.

Основата трябва да бъде солидна

Когато започнем да изграждаме стената, трябва да помним, че теренът, върху който строим, вероятно ще абсорбира част от теглото на стената, което ще доведе до изместване. За да избегнем това, е добре да отделим достатъчно време и усилия за изграждане на солидна основа от естествени камъни с по-голям размер.

Корените на дърветата могат да доведат до разместване на камъните на стената с течение на времето

Трябва особено да внимаваме да не изграждаме стената близо до дървета. С течение на времето корените на дърветата могат да причинят изместване на почвения слой и да засегнат и стената, като намалят устойчивостта й.

естествен камък за стена

Трябва да осигурим добър дренаж, за да се избегне силният натиск на мокрите камъни върху терена

Трябва да осигурим достатъчно възможности за отвеждане на вода, която се събира зад стената. Мокрите камъни ще упражняват по-силен натиск върху терена, а това ще направи подпорната стена по-неустойчива. За целта трябва да изградим стената върху наклонен терен, така че водата да може лесно да се оттича. Освен това изграждането на стена от естествен камък без използване на хоросан осигурява добро оттичане през процепите между камъните.

Ако планираме подпорна стена на няколко нива

Ако планираме да изградим подпорната стена на няколко нива, трябва да планираме изграждането така, че горните нива от естествени камъни да не упражняват допълнителен натиск върху долните камъни.

Освен допълнение към ландшафта, стената трябва да бъде лесна за поддържане

И разбира се, тъй като подпорната стена ще бъде част от ландшафта около дома, тя трябва не само да допълва другите елементи по най-приятния начин и в съответствие с предпочитанията ни. Трябва да планираме и изградим стената така, че да бъде лесна за поддържане.

При избор на подходящ камък имайте в предвид, че тестванията на Ивайловградския гнайс дава най-добри показатели за използване в строителството.