Направи си сам градинско поточе

Има нещо прелестно в неравномерните извивки на потока и отражението на светлината в него. Ето защо не е чудно, че тези, които имат градини, се опитват да пресъздадат в тях това чудо на природата. Както и при направата на езеро в градината, поточе може да се създаде с помощта на фолио от ПВЦ.

Направи си сам градинско поточе

Ето и стъпките, които трябва да се следват за неговото изграждане.

1 стъпка – Започва се с оформянето на руслото на потока. Ако наклонът е голям, тогава се правят няколко каскади. Там, където ще са падовете, мястото се укрепва с камъни или тухли. Мястото, върху което ще бъде потока се очиства от камъни и корени, след което върху него се насипва пясък. След това се прави траншея, в която се полага метално пластмасова тръба. Важното е по всяко време да имате достъп до тръбата. По нея водата ще циркулира в затворен цикъл с помощта на помпа.

2 стъпка – Руслото на потока се покрива с геотекстил. В зависимост от марката и размера цената му варира между един и два лева за кв.м. След това се полага фолиото и се пуска водата. Ако фолиото е от няколко части, то съединяването им трябва да става при падовете като частта, която идва отдолу се подпъхва под тази, която идва отгоре като по този начин се получава херметизиране. При необходимост наклона на потока се коригира с нужното количество пръст.

3 стъпка – Върху дъното на потока се разпределя дребен чакъл. Краищата на фолиото се замаскирват с големи камъни, които се подреждат според вашите естетически виждания, но така, че фолиото да бъде напълно скрито. Камъните, които ще положите трябва да са различни по големина. Разположете ги така, че потока да не прилича на изкуствен, а на естествен. За създаването на водовъртежи в самия поток се слагат големи камъни, а с това също се създава неговия характерен звук. Ако наблизо има река, може да вземете камъни от там, а ако няма, то може да използвате предлагания от Валмарг стоун Ивайловградски камък, който има добра водоиздръжливост. Потока винаги трябва да е покрит с вода. При стръмни участъци това става с помощта на мощна помпа. При равни участъци това става с помощта на нивелирането. Горната част на пада, винаги трябва да е по-нависоко от най-долната на дадената отсечка.

4 стъпка – Засаждане на растителност край потока. Брегът може да се оформи по следния начин. Там, където фолиото свършва, се прави бордюр от поцинкована ламарина. Самия край на фолиото се засипва с дребен чакъл. Подравняваме пръстта от другата страна на бордюра. В тази част до брега се засаждат растения. С течение на времето, растенията порастват и потока минава между тяхното пъстро очарование.

Главното условие за създаване на поток е наличието на наклон. На равни участъци наклонът се създава с помощта на пръст.

Така в няколко стъпки, описахме създаването на поток със собствени сили.