Как да изградим японска градина

Кое отличава японските градини

Простотата и естествения вид на природния ландшафт в градината, така привличащи градските жители със своята красота и хармоничност са станали девиз на собствениците на съвременни градини.

японска градина

Стилът на природния ландшафт, където царува естествената хармония се е зародил в Япония в началото на миналото хилядолетие. Одухотворената природа в представите на японците не е застинала картина, а непрекъснато променяща се панорама от цветове, звуци и картини.

Камъните в японската градина

Задължителните атрибути на японските градини са естествените камъни и водата, тъй като японците са се стремили да възпроизведат в своите градини ландшафта на родната природа, характеризираща се с планини и скали, между които текат реки и потоци.

Забележителното е, че може да се види японска градина без растения, но без камъни – никога не може.

камъните в японската градина

Японските градини са място за усамотение и отдих

 

Обикновено градините за японците са място за усамотение и успокоение, затова всеки детайл за тях е свързан с определен вътрешен смисъл. Самите японци причисляват камъка към най-висшите творения в природата, смятайки че чрез него може да се предаде цялата информация за обкръжаващия ни свят.

Японските паркове се създават за спокойно вглъбено съзерцаване на естествената красота на природата във всички нейни проявления.

 

Основни материали за създаване на японска градина

 камъни и растения

Основните материали за създаване на композиция в стил на японските паркове са камъните, не голямо количество растения и също така светъл пясък и чакъл.

Главният компонент на всяка една композиция се явява камъка. Големите и неоформени камъни придават на градината екзотичен и интригуващ вид. Каменните настилки също се използват за пътеки, през които се преминава както в тревата, така и във водата.

В японските градини се култивират повече зелените растения, а за най-яркото събитие през годината се смята почервеняването на есенните листа. Затова растителността в един японски парк може да бъде много разнообразна, но зеленият цвят трябва да преобладава.

есен в японска градина

Как да създадем японска градина

 създаване на японска градина

Да се създаде японска градина не е лека задача и не е по силите на човек с малко въображение. Затова предварително трябва да се обмисли целия проект и разположението на всяка една композиция. Най-добре е предварително да се очертаят планираните фигури, пътеки, алпинеуми и места за отдих.

След това е необходимо да се подготви мястото за поставянето на камъните. За това на предварително очертаното място се изкопава повърхността на дълбочина 20-30 см. Старайте се да спазвате очертанията, без да нарушавате предварително определените граници на композицията. Използваните камъни трябва да бъдат с не голям размер. Преди да се положат камъните е добре да бъдат добре измити. При подреждането им трябва да се съблюдава добре да съвпадат по форма, така че фугите между тях да бъдат минимални. След завършване на работата трябва целия каменен масив да изглежда като едно цяло.

фигури от камъни