Водопад от камъни в градината

водопад в градината

Колко е приятно да слушаш постоянния ромон на водата. Може да си доставите това удоволствие като си направите водопад в градината. Така ще имате две в едно: красота и естетика, от една страна, и нещо, което да ви успокоява. Разбира се всяко начинание трябва да бъде предварително обмислено. Ако не сте сигурен в собствените си възможности и умения, е добре да се посъветвате с ландшафтен специалист.

Избор на място на водопада

Понеже водопадът обикновено се свързва с други елементи в градината като поток или езеро, то неговото местоположение трябва да бъде съобразено с тяхното. Добре е към него да има пълна видимост, когато се излезе в градината. Може да е близо до верандата, за да се чува успокоителния шум на падащата вода.

Форма и размер на водопада

Формата и размерът на водопада зависят от големината на мястото, където ще бъде разположен. По принцип решенията са многобройни. Може водопадът да се спуска отвесно от стена или купчина камъни. Може да бъдат направени малки каскади и така той да стане на няколко нива. Важното е концептуално да се връзва с останалите ландшафтни решения в градината.

камъни за изкуствен водопад

Материал за изграждане на водопада

И тук е възможно да се избира между няколко вида материали. Може да се направи бетонна основа или корито, които да бъдат покрити с облицовъчни камъни, като добър избор за това е гнайсът. Не забравяйте да положите на дъното позходяща за изкуствени езера PVC изолация, която да задържа водата.

Може да го съградите от средно големи неоформени камъни, които да разположите накуп, както и по цялото протежение на водопада. Може каскадите да са каменни плочи, а около водопада да разположите обли камъни. Камъните може да са в различен цвят.

Водоснабдяване на водопада

Едно от най-важните неща при изграждането на водопад е правилното водоснабдяване и циркулацията на водата. За това трябва да се помисли от самото начало. Полагането на маркучите и резервоарите за вода трябва да се извърши внимателно и според дадените предписания. Помислете и за мощността на водната помпа, която ще направи възможна циркулацията на водата. Добре би било да имате възможност да подавате различен по обем воден дебит. Това също ще ви позволи да настроите силата на водата и звука, който издава водопада. Цялата система трябва да е добре изградена, за да не се налага нейната поправка.

Ако не сте сигурен в собствените си умения и възможности е добре да викнете специалист, който да свърши това.

Озеленяване на водопада

Един чудесен финален щрих при изграждането на фонтана би било разполагането на зеленина край него. Хубаво е да се изберат водни и влаголюбиви растени, чиято поддръжка не изисква специални умения. Водните лилии са подходящи за целта. Така цялостната визия в градината ще придобие един завършен вид.

осветление на водопада

Поддръжка на водопада

За да стане още по-красив вашия водопад не само денем, а и нощем – може да поставите  осветление за водопади и езера, предлагано в специализирани магазини.

След като веднъж сте го изградили не би трябвало да се налага да правите допълнителни подобрения или да разваляте вече направеното. Важно е да следите за циркулацията на водата и това водната помпа да не остава суха, защото може да изгори. Това би било зле, защото ще се иска доста работа по нейната поправка или подмяна.

Добре е да следите, ако водопада е терасовиден, да не плесенясват камъните или плочите. За отстраняването на подобен проблем се консултирайте със специалист. Това с няколко думи са основните неща, които трябва да знаете преди да пристъпите към изграждането на водопад.