7 предимства на гнайса при избор на камък за настилка и облицовка

Все повече хора предпочитат настилките и облицовките от естествен камък. Сред естествените материали за тези цели е гнайсът, който се отличава с редица важни предимства. Тук ще разгледаме всяко от тях, за да изтъкнем предимствата при избора на гнайс от Ивайловград както по отношение на издръжливостта. Да не забравяме и привлекателния вид на настилките и облицовките от гнайс в дома ви.

Когато изброяваме качествата на гнайса като материал, ще сравняваме стойностите със стандартните за материали за облицовки и настилки. Така ще се убедите, че изборът ви на материал, с който да облицовате дома или вилата, както и като материал за настилка, е най-добрият, който можете да направите.

ивайловградски гнайс

Якост на гнайса при натиск във въздушно сухо състояния

Якостта на гнайса е едно от важните му качества. Тя гарантира запазване на здравината и качествата на гнайсов камък Ивайловград. При стандартна якост на натиск във въздушно сухо състояние от 120 до 130 гнайсът притежава якост 129,3.

Якост на гнайса при натиск във водонапито състояние

И тази якост показва здравината на гнайса. При стандартна якост при натиск във водонапито състояние между 100 и 150 гнайсът показва стойност 136,1.

Мразоустойчивостта на гнайса

Мразоустойчивостта на материалите е важна за запазването на здравината им при много ниски температури през зимата. Гнайсът удовлетворява изискванията и в това отношение – при стандартна стойност над 0,8 той показва мразоустойчивост със стойност 0,86.

гнайс от Ивайловград

Какъв външен вид имат замразяваните проби – и тук гнайсът се отличава с отлични стойности

При замразяване на проби от материали се прилага БДС – 11485-73. Преценката се прави визуално, на всеки 5 цикъла. При гнайса не се установява промяна във външния вид, което е още едно доказателство за здравината на този материал.

камък Ивайловград

Някои качества на гнайса, при които не се изисква стандарт

За някои качества на гнайсовия материал, които ще разгледаме тук, не се прилагат стандарти. И по отношение на тях така популярният ивайловградски гнайс показва отлични стойности.

  • Коефициент на размекване

Коефициентът на размекване при гнайса е почти 1 – стойността му е 0,96.

  • Коефициент на порите

Ниската пористост на материала означава, че в него не прониква вода. Това е важно особено при външни облицовки и настилки. Пористостта на гнайса е много ниска – 0,032.

  • Загуба на маса след 25 цикъла

Гнайсът се отличава с много малка загуба на маса – 0,004. Това е още едно доказателство за здравината на този материал.

предимства на гнайса

Изборът на гнайс е удачен във всички отношения

Гнайсът, добиван в района на Ивайловград, е красив и в двете разцветки, в които се предлага. Можете да намерите ивайловградски камък гнайс в сребристосиво и в златистобежово. Освен това, както разгледахме по-горе, този естествен материал се отличава с много голяма якост, ниска пористост и мразоустойчивост. Тези качества, както и останалите предимства на гнайса са гаранция, че с течение на времето нито здравината и целостта, нито видът на облицовките и настилките от гнайсов материал ще се нарушат.