Често задавани въпроси за гнайса

въпроси за гнайсаГнайсът е вид метаморфен камък, който е широкоразпространен по цялата планета. Също така едни от най-старите открити камъни са от гнайс.

Отличителна характеристика на гнайса е, че е на ивици. Интересното е, че поради наличието на различни минерали в него се редуват светли с тъмни ивици.

В тази статия ще разгледаме няколко често задавани въпроси относно гнайса и ще дадем възможно най-добрите и задоволителни отговори.

За какво се употребява гнайса?

Гнайсът е шистов метаморфен камък с подобна структура като тази на гранита. Той е много твърд и може да се използва там, където се използва и гранита. Някои видове гнайс се използват за облицоване на къщи или други сгради.

Гнайс се използва и за направа или облицоване на пътеки, водопади, фонтани, декоративни кътове, вътрешна декорация на стени, надгробни плочи и др.

Къде е най-вероятно да се формира метаморфен камък като гнайса? 

Метаморфните скали е най-вероятно да бъдат открити на място, което е дълбоко под земята. Това е така, защото те се оформят чрез събирането на други минерали при високо налягане. То се причинява от сблъсъка на плочи в литосферата.

Гнайсът е основният камък върху обширни метаморфни терени. Среща се в основата на еродирали планини, в ледникови образувания и др.

Кои са полезните характеристики на гнайса?

Като шистова скала гнайсът има красиви завъртулки и шарки, които го прави често използван за полирани кухненски плотове, а и за плочи за облицовки. Гнайсът е много твърд и поради тази причина може да се каже, че направените от гнайс неща са за столетия. Тъй като е добър изолатор, облицованите с гнайс сгради или къщи лятото са хладни, а зимата топли.

Има ли фосили в гнайса?

Не, в гнайса няма фосили, защото той е силно метаморфна скала и дори да се е оформил на място, където е имало скали, съдържащи фосили, метаморфозата е щяла да ги унищожи.

Каква е разликата между гнайса и шистите?

Гнайсът и шиста са най често срещаните метаморфни скали. Гнайсът е шистова скала съставен основно от кварц и фелдшпат. Шиста също е шистова скала, но минералите в нея са различни. Гнайсът се различава от шиста и по това, че има слоеста структура.

Как се образува гнайсът?

Когато е подложен на топлина и налягане глинестите шисти се превръщат в плоча. След това плочата се превръща във филит, филита в шиста и накрая шиста в гнайс. Гнайсът е завършената форма. Също така гнайс може да се получи когато гранит или подобна магмена скала бъде подложена на много силна топлина и високо налягане.

Ценен ли е гнайсът? 

Гнайсът е сравнително често срещана скала, образувана при метаморфизъм. Неговата стойност се дължи на характеристиките, които притежава и които го правят, подобно на гранита, ценен строителен материал с много възможности за приложение.

Колко вида гнайс има?

Геолозите различават видовете гнайс според първоначалният вид на скалата, преди да е претърпяла метаморфоза.

Ортогнайсите са  скали, която някога са били вулканични. Това са камъни, които са се оформили при охлаждането на магмата и след това са се превърнали в гнайс.

Парагнайсите са камъни, които някога са били утаечни. Тези камъни в началото са се формирали като утаечни пластове, преди процеса на метаморфозата да ги превърне в гнайс.

Колко стар е гнайсът?

Учените определят гнайса като един от най-старите камъни в света. Възрастта на гнайса от Акаста например е определена на близо 4 милиона години, което го прави най-стария камък в света. Стари скални образувания от гнайс могат да се открият и в Шотландия, Скандинавия и в района на Балтийската плоча.

Надяваме се, че чрез нашите въпроси и отговори сте обогатили познанията си по геология и по специално за гнайса, който е чудесен камък с множество възможности за използване в строителството.