Помощ при избор на гнайс

В строителството се използват напоследък както изкуствени, така и естествени облицовъчни камъни. Предимството на естествените пред изкуствените е това, че те запазват своите качества с времето и са безвредни за човешкото здраве. Гнайсът като метаморфна скала е предпочитан поради голямата си здравина и издръжливост на различни външни въздейсдтвия.

От добиваните естествени камъни на пазара най-много се търси гнайс, поради сравнително ниската цена и добри параметри на издръжливост. Може да се купи най-често от производители, преработватели и търговци като рязани камъни, полигонални плочи, така както са добити, облицовки, изрезки и кокали. Тези продукти са прадлагани от фирма Валмарг стоун като преработвател на скало облицовъчни материали.

Рязаните камъни са предварително обработени и оформени плочи, които са нарязани в стандартни размери и са с определена дебелина. Използват се както за облицоване на стени, така и за настилки на алеи.

Полигоналните плочи са камъни в естествени форми, тъй като не са били специално обработени. Те се предлагат така, както са добити, и са с неправилна форма и различни размери.

Изрезките са едностранно изрязани плочи, получени при предварителната обработка на рязаните камъни.

Кокалите са тесни изрезки, обикновено с две успоредни прави страни, които са особено модерни напоследък в облицоването на различни части от стени, камини или комини.

Ето стандартните размери и параметри, в които се срещат най-често естествените камъни:

Вид камък Рязан камък Полигонални плочи Изрезки Кокали
Параметри Широчинаот 10 до 30 см през 5 смДължина – свободна

Дебелина

От 15-25 мм – за облицовка

От 25-45 мм –

за настилка

Формата е свободна и се продават на квадратен метър.ДебелинаОт 15-25 мм – за облицовкаОт 25-45 мм –

за настилка

Формата е свободна и се продават на квадратен метър.ДебелинаОт 15-25 мм Формата е свободна и се продават на квадратен метър.Един палет – 22 квадратни метра

За облицоване на стени обикновено се използват камъни с дебелина до 30 мм. По-дебелите плочи, които са от 25-45 мм, се използват за поставяне на настилки.

Препоръчително е при поставянето на настилки предварително върху основата да е сложена арматура.

Понякога се предлагат и камъни с по-голяма дебелина над 100 мм, които биха могли да се поставят директно върху пясъчната основа. Те са подходящи за изграждане на алеи в паркове и градини.