Познаваме ли гнайса като метаморфна скала

Метаморфните скали са образувани от седиментни или вулканични скали в резултат на налягане, висока температура и химични процеси, които са променили строежа и състава на изходните скали.

Що се отнася до структурата на магмените скали, тя се дели на три вида: катакластична, кристалобластична и реликтова. Катакластичната структура е характерна за скали, получени в резултат на разрушаване на скалите в зоните, които се намират близо до повърхността. Понякога, наред с разрушаване на скалата, се наблюдава и частична прекристализация на минералите. Кристалобластичната структура включва пълна прекристализация на новата метаморфна скала, която се е образувала. Реликтовата структура се характеризира с това, че се наблюдава прекристализиране на минералите, но остават и реликти от структурата на скалите, от които са се образували новите скали.

Текстурата на метаморфните скали също се дели на три вида: ориентирана, реликтова и масивна метаморфна. Ориентираната текстура е доста разнообразна: ивичеста, линейна и т.н. Освен това тя е доста широко разпространена. Реликтовата текстура се характеризира с това, че се запазват някои от особеностите на изходната скала. Масивната метаморфна текстура не е образувана в резултат на насочено налягане.

Видове метаморфни скали

Амфиболити

Амфиболитите са вид метаморфни скали с тъмнозелен до черен цвят, които се срещат в Германия, Австрия, Канада, Гърция, Турция и други. Използват се в производството на строителни материали и отливки от камък.

Мрамор

Мраморът се образува в резултат на метаморфизъм на доломити и варовици и цветът му най-често е бял, но може да варира. Мрамор се добива във Франция, Италия, Норвегия, Гърция. У нас мраморни находища има в Рила, Пирин, Родопите и Странджа. Мраморът най-често се използва за мозайки и облицовки.

Гнайс

Гнайсът обикновено е изграден от гранити, слюда, фелдшпат, кварц и андалузит и е един от най-предпочитаните естествени облицовъчни камъни, използвани в интериора и екстериора. Цветът на гнайса се определя от минералите, влизащи в състава му, и може да бъде зеленикав, жълтеникав, сив, бял. В България находища има в Западните и Източните Родопите, като Ивайловградският гнайс е особено популярен заради високите си качества – той не се рони и чупи с течение на времето, защото се добива на голяма дълбочина.

Шисти

Шистите са метаморфни скали, които съдържат различни минерали: графит, кварц, силикати и други. Структурата на шистите е слоеста. Използват се като суровина в химическата промишленост или за различни строителни материали.

Кварцит

Кварцитът често се използва за настилка на железопътни линии. Освен това той се среща в най-разнообразни цветове: жълтеникаво, оранжево, червеникаво, розово и в нюансите от бяло до сиво. Това цветово разнообразие му придава атрактивност и затова кварцитът много често се използва за настилка и за облицоване на стени.

Фирма Валмарг стоун се е специализирала с годините и предлага гнайс, добиван от голяма дълбочина от кариери в Източните Родопи, което го прави моног търсен и ценен скално облицовъчен строителен материал.