Видео

Подреждане на гнайс в палети

Нарязаният и  подготвен за продажба гнайс се нарежда в специални бокс палети, когато се налага да се товари на кораби за морски транспорт – най-евтиният вид транспорт на обемни товари за по-големи разстояния.

Този тип палети са по-удобни за транспортиране, тъй като позволяват товаренето и разтоварването да става механизирано.

Така подреден камъкът може надеждно да се съхранява и превозва, без клиентите да понасят загуби и щети от закупената стока. Използваните бокс палети са в стандартни размери и с това се гарантира обема на товара, който поемат.

От видеото се вижда как служителите на Валмраг стоун старателно подреждат облицовъчните камъни, така че да няма кухини и квадратурата да отговаря на посочената.

Крайната ни цел винаги е клиентите да са доволни, затова гоним висок стандарт в нашето обслужване и работа.

Вижте процеса на обработка на гнайс.

След като се изкопае от кариерите камъкът, предстои да бъде допълнително оформен. Тази работа се извършва машинно и ръчно. В цеха на Валмарг стоун работниците обработват облицовъчни камъни с различна дебелина и размери, след което се сортират и подреждат в палети готови за продажба.

Всеки камък минава през нашите ръце, като влагаме цялото си умение и старание, за да предложим на клиентите си изключително качествен Ивайловградски гнайс.

Как да построим сами камина

В поредица от кадри са показани етапите на работа при построяване на камина.

Започва се от основата, представя се самото изграждане и накрая облицоването. Използва се готов метален корпус за горивната камера, който се обгражда с външна конструкция и облицова допълнително. Крайният резултат е изключително впечатляващ.

Как да изградим барбекю

В поредица от снимки са показани етапите на работа при изграждане на барбекю в градината.

В бърз кадър може да се проследи целия процес от полагане на основите, оформянето на цялата конструкция с вградени ниши и рафтове. Всъщност при изграждането на едно барбекю е много важно да се предвидят тези допълнения, които са необходими за по-голямо удобство при съхранение на дървата и други необходими неща. Изграждането и на допълнителен плот е още едно предимство, което създава допълнителн комфорт при ползването на барбекюто.

За да добие завършен вид цялата градинска композиция, накрая се облицова с подходящ за целта материал, какъвто е предлагания от Валмарг стоун камък от Ивайловград – изключително удачен избор за случая.